Werken met de Utrechtse somatische screening (USS)

Somatische screening door verpleegkundigen bij patiënten met langdurige ernstige middelenafhankelijkheid in de verslavingszorg. Patiënten die lijden aan chronische en ernstige verslavingsproblematiek vallen onder de categorie EPA-patiënten (Ernstige Psychische Aandoening). Het zijn patiënten die te maken hebben met drievoudige problematiek, zijnde verslavingsproblematiek, psychiatrische comorbiditeit en comorbide somatische problemen, met als gevolg een hoge mate van disfunctioneren op meerdere levensgebieden. De EPA gecombineerd met middel gerelateerde stoornis gaat vaak gepaard met een slechte somatische gezondheid. Patiënten met ernstige verslavingsproblematiek vallen ook onder de EPA doelgroep. Waar let je op bij somatiek en verslaving? Hoe signaleer je gezondheidsproblemen en wat doe je als je deze hebt gevonden? De Utrechtse Somatische Screeningslijst (USS) is speciaal ontwikkeld voor de zorg mijdende langdurig verslaafde en/of psychiatrische patiënt, die niet of zelden of juist erg vaak, in het zicht van een huisarts, of algemeen ziekenhuis komt. Het werken met de Utrechtse Somatische Screeningslijst geeft een professionele ondersteuning bij het beoordelen van de lichamelijke gezondheid van de patiënt. Het doel is om effectieve behandeling in een eerder stadium in te zetten.